Vijf Vrouwen: de personages

Het verhaal van Vijf Vrouwen begint bij het einde van het vorige boek dat ik in 2020 publiceerde onder de titel Minnaar, leugenaar, moordenaar.

Als je dit boek gelezen hebt, weet je welke de geheimen zijn die de Vijf vrouwen moeten ontrafelen. Heb je dit niet gelezen, dan is het des te spannender.

Beide boeken zijn een familiekroniek van de Russo’s, een Siciliaanse familie. Het eerste vertelt hun lotgevallen van 2009 tot 2016, het tweede van 2016 tot 2020.

Zoals Minnaar, leugenaar, moordenaar eindigde met een aantal onbeantwoorde vragen, heeft ook Vijf Vrouwen een slot dat vragen oproept naar wat er verder met enkele van de hoofdpersonen zal gebeuren. Het is dan ook de bedoeling een derde deel te schrijven met de geschiedenis van de familie van 2020 tot … . Vooraleer dit vervolg kan verschijnen, is er een tijdsperspectief nodig van enkele jaren. Het derde deel met als werktitel De wijnroute kan er ten vroegste komen in 2025, als orgelpunt van het drieluik onder de titel De Russo connectie.

Veel personages uit “Minnaar, leugenaar, moordenaar” komen terug in “Vijf vrouwen”. Andere niet, maar soms wordt er naar hen verwezen.

Daarom is het handig hen te kennen:

De Dottore, Lorenzo Russo.

Hij is de peetvader, de capo van de maffiafamilie. Hij is overleden in 2011.

Luca, Enzo en Alfonso Russo

Zij zijn de drie broers van de Dottore, en zijn luitenanten in de maffia-clan. Luca is de voornaamste daarvan. Enzo is in gestorven in 2012 bij een vuurgevecht met de politie tijdens een raid op de boerderij van de familie waar hun hoofdkwartier gevestigd was.

Giulietta en Christiana Russo

De twee dochters van de Dottore. Giulietta is de boekhoudster van de familie en beheert het hoofdkwartier in de boerderij, met in de buurt een hotel en een congrescentrum dat als voornaamste functie heeft, het witwassen van de dubieuze inkomsten van de familie, met de hulp van een externe accountant, Raul Esposito.

Gino, Vincenzo, Valerio en Danilo Russo

Zij zijn vier andere van de zes zonen van de Dottore, die elk een rol spelen in de misdadige praktijken van de familie, respectievelijk als arts, advocaat en hoteliers.

Francesco Russo en Angelina Catanese

De jongste zoon van de Dottore wordt diens opvolger wanneer hij in 2011 overlijdt. Zijn broer Alassandro betwist zijn leiderschap en er ontstaat een familie-oorlog die uitmondt in de moord op het echtpaar.

Francesco en Angelina hebben twee kinderen, Elena en Gianluca.

Alessandro Russo en Agnese Gatto

De oudste zoon van de Dottore is door de familie verbannen naar Napels na een incident in 1987, maar houdt via verschillende filialen van zijn transportbedrijf voet aan wal op Sicilië.

Hij betwist het leiderschap van zijn broer Francesco en grijpt de macht over de familie als nieuwe capo.

Hij is gehuwd met Agnese Gatto.

Ze hebben twee zonen, Salvatore, die bij de dood van Alessandro zijn transportimperium overneemt, en Giovanni die directeur wordt van de BFS, de Banca Familiare Siciliana, die de familie geïnfiltreerd heeft.

Elena Russo

Zij is de dochter van Francesco en Angelina. Op 17-jarige leeftijd wordt zij zwanger van Laura. Haar geliefde Silvio Marino verongelukt. Zij blijft Single tot zij 17 jaar later een toerist uit België, Marc Verbeeck, ontmoet. Ze beginnen een relatie en ze geraakt zwanger. Hij blijkt een gevluchte oplichter en hij wordt gearresteerd. Zij smeekt de familie hem te redden en hij krijgt een nieuwe identiteit als Mario Rizzo. Ze trouwen en krijgen twee zoontjes, Lorenzo, genoemd naar de Dottore, en Matteo.

Wanneer het huwelijk spaak loopt knoopt Elena een relatie aan met Stefano Fabbri.

In België laat Verbeeck zijn vrouw Gerda Spiessens onwetend achter.

De onzichtbare man die altijd het laatste woord heeft.

In beide boeken, zowel in Vijf Vrouwen als in Minnaar Leugenaar Moordenaar, duikt op geregelde tijdstippen een mysterieuze figuur op, met de bijnaam ‘Il Benvestito’ – de goed geklede man.

De aandachtige lezer zal al vermoed hebben dat dit personage geïnspireerd is op Matteo Messina Denaro. Hoewel: het personage is er erg losjes op geïnspireerd, want in het verhaal speelt hij geen rol van betekenis. Hij maakt – bij wijze van spreken – deel uit van het decor. Hij verschijnt ook maar één enkele keer op het toneel.

Zijn plaats op de achtergrond heeft wel betekenis als idool van De Dottore, en als vader van Elena, in een geheime liefdesrelatie mat haar moeder Angelina.

Het nieuws werd bekendgemaakt dat deze man na dertig jaar te zijn ondergedoken, nu gearresteerd is.

Lirio Abbate, een bekend journalist, schreef een boek over Matteo Messina Denaro. Toen het verscheen werd de journalist bedreigd en moest hij politiebescherming krijgen. Hij onderzoekt wie deze raadselachtige man kan zijn. Als jonge knaap had Matteo de bijnaam “U Siccu”, ook de titel van het boek, wat zoveel betekent als “de magere, de schrale, de droge”. Later werd hij beschreven als charmeur, een liefhebber van luxe en vrouwen, steeds luxueus gekleed. Maar hij was in realiteit een moordenaar, baas en strateeg en top van de maffia-hiërarchie zoals Toto Riina en Bernardo Provenzano. Dertig jaar bleef hij verborgen. Wat zal zijn arrestatie teweegbrengen? Het is in elk geval onwaarschijnlijk dat hij zo lang verborgen bleef.

Hij heeft een dochter, Lorenza Alagna Messina Denaro, genoemd naar Matteo’s moeder. In 2021 kreeg zij een zoontje en werd Matteo dus grootvader.

Voorpagina van het boek “U SICCU” van Lirio Abbate

De arrestatie van Matteo Messina Denaro is een succes voor de bestrijders van de Cosa Nostra, en een zware klap voor deze maffiaorganisatie. Voor mij betekent het: het vervolg op VIJF VROUWEN herschrijven.

Onder de werktitel DE LAATSTE MAN waren enkele hoofdstukken van mijn derde boek reeds uitgeschreven in een eerste versie. DE LAATSTE MAN moet het laatste deel worden van de trilogie DE RUSSO’S. Het personage gebaseerd op Matteo Messina Denaro zou er een belangrijke rol in spelen. Door zijn dood heb ik het verhaal aangepast, en deze hoofdstukken weggegooid. Dit personage zal in de roman geen rol meer spelen.

Angelina Catanese

Angelina Catanese is de moeder van Elena. In MINNAAR LEUGENAAR MOORDENAAR blijkt dat Elena een liefdeskind is uit haar relatie met ‘Il Benvestito’.

In “U Siccu” beschrijft Abbate verschillende relaties die de man zou gehad hebben. Er wordt beweerd dat hij een buitenechtelijk kind zou hebben. Deze bewering vormde de inspiratiebron voor mijn fictief verhaal, waarin ‘Il Benvestito’ de vader zou zijn van Angelina’s dochter Elena.

Enkele fragmenten uit MINNAAR LEUGENAAR MOORDENAAR en VIJF VROUWEN.

Fragment uit MINNAAR LEUGENAAR MOORDENAAR

De hoofdpersoon trouwt met de kleindochter van een lokale capo. Op het einde van het feest duikt een raadselachtige man op.

Een eind na middernacht ga ik zitten bij De Dottore, die in gesprek is met Francesco en Angelina.  Rond zijn sofa staat een cirkel met stoelen waar de halve familie zit.  Ze negeren mij.  Ik hang scheef in een zetel, vermoeid, leunend op de armsteunen, mijn dronken kop ver achteruit over de lage hoofdsteun.  Iets verder zit Elena.  Als ik mijn hoofd even opricht, merk ik dat ze bezorgd in mijn richting kijkt.

Plotseling zwijgen de zangers en het orkestje.  Iedereen is verrast door de stilte.  Bijna alle lichten gaan uit.  Enkel de lichtkransen rond de dansvloer en het orkestje blijven branden.  Uit de richting van de boerderij komt een man.  Achter hem zijn de contouren van een groep zwaarbewapende lijfwachten te zien.  De man stapt naar De Dottore die hem onderdanig en eerbiedig groet met een diepe buiging.  Ze omhelzen elkaar.  Ze wisselen enkele woorden, onhoorbaar voor de omstaanders die enkele passen achteruitgegaan zijn.  De man stapt naar Elena toe en vraagt haar ten dans.  Het orkestje speelt met veel overtuiging en gevoel en op de dansvloer bewegen zij sierlijk.  Elena kijkt ernstig.  De man fluistert haar enkele dingen in het oor.  Je kan zijn gezicht niet zien.  Hij is elegant gekleed.  Hij beweegt zwierig in een perfect passend modieus pak.

Als de muziek ophoudt, maakt hij een buiging voor Elena en stapt op De Dottore af.  Elena komt zwijgend naast mij zitten.  Luca, Enzo en Alfonso gaan rond De Dottore en de man staan.  Ze voeren fluisterend een gesprek.  Het orkest doet zijn best om het gesprek te overstemmen, en de omstaanders beginnen luid te zingen, hoewel hun aantal sterk verminderd is.

Elena fluistert mij toe: ‘Ik ken die man enkel bij zijn bijnaam.  De Dottore noemt hem Il Benvestito.  Op een of andere manier is hij boven alle families verheven.  Hij dwingt zoveel respect af, dat De Dottore zijn naam nooit uitspreekt.  Hij noemt hem Il Benvestito omdat er verteld wordt dat hij vroeger altijd de duurste merkkledij droeg en gek was op luxe.  Hij werd in jaren niet meer gezien.    Ik weet niet waarom hij hier naartoe gekomen is.  Onze familie is niet zo belangrijk.  De Dottore had mij verwittigd dat er een befaamde man zou komen en dat ik met hem zou moeten dansen.  Wel, dat heb ik gedaan.  Nu wil ik hier weg.’

De man en zijn lijfwachten zijn ondertussen verdwenen.  Wij groeten De Dottore en zijn gezelschap.  Hand in hand stappen wij naar de rand van het domein waar onze wagen wacht. 

De hele weg zitten wij zwijgend naast elkaar.  Ik mijmer over mijn huwelijksdag.  Is Il Benvestito de capo dei capi?  Dan ben ik nu met een bijzondere beschermelinge van de maffia getrouwd.

Tweede fragment uit MINNAAR LEUGENAAR MOORDENAAR

De hoofdpersoon heeft in de maffiafamilie een aartsrivaal, Alessandro. Via de getroebleerde relatie met hem, ontdekt hij geleidelijk aan enkele familiegeheimen.

Als ik mij bij het gezelschap zet, stoot Alessandro mij met zijn elleboog in de ribben.

‘Was je weer zoete broodjes aan het bakken met De Dottore?’

‘Hij stelde mij gewoon een zakelijke vraag, meer niet.’

‘Tja, het schoothondje van zijn lievelingskleindochter kan niet veel fout doen… Goed dat hij niet weet dat ze niet zijn eigen bloed is.  Weinigen weten dat Angelina iets had met Il Benvestito.  Je weet wel, die man die als laatste met Elena heeft gedanst op je trouwfeest.’

‘Ga je weer leugens in het rond strooien, lelijke schoft!’

‘Het spijt mij.  Zo is het.  De Dottore weet dat niet en Francesco nog minder.’

Ik kan geen woord uitbrengen.

‘Tja, Ik hoor en zie veel.  Ik ben waarschijnlijk de enige in de familie die dat weet.  Dat Il Benvestito op je trouw is opgedoken, is voor mij het bewijs.’

‘Bewijs?  Pfff… Dus je weet dat niet.  Het zijn alleen geruchten.  En praatjes om mij onzeker te maken.’

Hoe is het mogelijk dat die rotvent er iedere keer als ik hem zie in slaagt mij een mokerslag te geven met weer een nieuwe openbaring.  Ik haat die man. 

Met een vals lachje gaat hij verder.

‘Wees daar blij om, beste vriend!  Denk je dat De Dottore de kans zou krijgen de familie te versterken en dat jij nog zou leven als Il Benvestito dat niet zou toelaten?’

Ik kijk hem aan en voel een bijna onbeheersbare woede opkomen.  Ik zou hem naar de keel kunnen vliegen. 

‘Ik geloof niet in spoken.  Die Benvestito is het zoveelste verzinsel.  En noem mij niet jouw beste vriend.’

‘Naïeveling!  Zonder de bescherming van Il Benvestito zou De Dottore vroeg of laat tegen een kogel aanlopen.  Of die eer zou jou te beurt vallen.  Siciliaanse families nemen geen vreemdelingen op in hun rangen.  Vóór elke grote beslissing gaat er een postduif naar Il Benvestito.’

Ik kijk hem vragend aan.

‘De postduif, zo noemen wij de manier waarop wij met hem contact houden.  Voor zijn komst op je trouw had niemand van ons hem in jaren nog gezien.’

‘Je bent een leugenaar en een intrigant, Alessandro.  Ik geloof geen woord van wat je zegt.’

‘Moet jij weten… En, mijn vriend, dat zal je wel moeten worden, nu.  Wij delen een geheim.  Spreek er met niemand over, tenzij je zelfmoordneigingen krijgt of een oorlog wil ontketenen.  En tegen Il Benvestito win je niet.’

‘Ik ga iets drinken.’ 

Als ik van hem wegstap gniffelt hij van ingehouden genot dat hij mij weer heeft kunnen jennen.

Fragment uit VIJF VROUWEN

Laura is de achterkleindochter van de maffiabaas “De Dottore”. Zij ontdekt in gesprekken met haar moeder, Elena, dat zij haar moeder een liefdeskind is van Il Benvestito.

            ‘Laura, luister. Je moet weten wie wij zijn. Als je dat inziet, zal je beseffen hoe gevaarlijk het is.’

               ‘Welk geheim hou je nog voor mij verborgen?’

               ‘Herinner je je mijn huwelijksfeest op de boerderij in 2009?’

               ‘Ja, dertig augustus was het. Je zag je buikje al.’

               ‘Ja, ik was zwanger van Lorenzo, maar daarover gaat het niet.’

               ‘Je trouwpartijen zijn altijd iets speciaals. Vooral de laatste.’

               ‘Je was erbij toen ik trouwde met Mario. Op het einde van het huwelijksfeest, als het grootste deel van de genodigden al weg was, verscheen er een man uit het niets. Alles viel stil. De Dottore maakte een diepe buiging en kuste hem de hand. Ze wisselden enkele woorden. Die man vroeg mij voor de laatste dans, trok mij dicht tegen zich aan en fluisterde mij in het oor: Jij bent mijn dochter. Vraag het aan je moeder. Wij waren geheime minnaars.’

               ‘Is dat echt waar?’

               ‘Ik heb je oma ermee geconfronteerd. Zij heeft het toegegeven.’

               ‘Mijn God! Ik ben zijn kleindochter! Van de grootste misdadiger van het land. Weet je dat hij meer dan vijftig moorden gepleegd heeft?’

               ‘Ja. Daarom vecht ik tegen de maffia.’

               ‘Was het daarom dat onze koets ontplofte? We hadden allemaal dood kunnen zijn.’

               ‘Ik krijg een zeldzame keer een bericht van hem. Hij bestaat, maar niemand krijgt hem te zien. Een paar intimi zullen hem wel kennen. De Dottore noemde hem Il Benvestito. Ik weet niet of dat zijn schuilnaam is of een verzinsel. Hij zal mij beschermen zolang hij leeft. Hij had de opdracht niet gegeven om de koets in de lucht te laten vliegen. Raul Esposito, de voorzitter, zat erachter als wraak voor mijn rol in het proces tegen de BFS-bank en don Alessandro. Ik was de geheime tussenpersoon die de bewijsstukken doorgaf aan onderzoeksrechter Cavallo. Raul moet mijn betrokkenheid op een of andere manier ontdekt hebben.’

               ‘En wie heeft de bom in de bank gelegd? Dat was geen gaslek zoals in de krant stond.’

               ‘Il Benvestito heeft de opdracht gegeven, als vergelding en waarschuwing dat niemand aan mij mag raken. Raul had geen toelating om mij te vermoorden. Hij moest gestraft worden. En het kwam van pas dat er belangrijke informatie opbrandde in de bank en Raul van het toneel verdween. Hij werd te machtig.’

               ‘Hoe weet je dat?’

               ‘Van de tussenpersoon die mij de berichten van Il Benvestito bezorgt.’

               ‘Ben jij niet permanent doodsbang?’

               ‘Il Benvestito beschermt mij en waarschuwt tegelijk niet te ver te gaan. Als ik mij tegen de grote vissen keer zal hij mij tegenhouden. Ik moet wegblijven van de BFS-bank en het nieuwe bestuur en van de veiligheidsadviseur Viktor Leka. Weet je wie de voorzitter van de raad van bestuur nu is?’

               ‘Ja, donna Agnese, je tante.’

               ‘Inderdaad. Een nog groter canaille dan Alessandro.’

               ‘Mama, je speelt met vuur.’

               ‘Ik weet het.’

               ‘Hoe kan je leven met die dreiging?’

               ‘Je leert ermee leven. Dat jij op justitie werkt en je vriend een politieman is helpt niet. Ook jij loopt gevaar.’

               ‘Ik moet je aangeven of ontslag nemen. Ik kan niet voor dottoressa Caruso blijven werken en hierover zwijgen.’

               ‘Denk na, kind. Als je praat, zijn wij dood.’