Vijf Vrouwen: evenementen

Meer dan vijftig belangstellenden op de boekvoorstelling met Manu Adriaens als moderator, prof. Jelle Janssens als expert-criminoloog, en Yvan Welleman als lezer, die mij als auteur alle mogelijke vragen stelden.
Bij een babbel en een glas viel er heel wat te signeren.
Viviane Gerits en ik kochten elkaars boek.
Vijfendertig belangstellenden kwamen een praatje maken over mijn boeken. Er was veel belangstelling voor Sicilië. Sommigen geraakten geïntrigeerd door mijn verhalen erover, en kochten één of twee boeken.
Veel interessante contacten. Een merkwaardige verrassing wanneer een koper een handtekening vraagt… en dezelfde naam heeft als de hoofdpersoon in beide boeken.
Een van de vele…